Ladda upp underlag för offert

  Förfrågare  * är obligatoriska uppgifter

  Fastighet
  Ange typ av byggnad

  Önskat leveransdatum

  Material eller ritningsförslag

  Allmänt – ange om golvvärmesystemet skall kombineras med annat vattenburet värmesystem

  Fördelarskåp – välj om du vill att vi tar med fördelarskåp

  Val av system/förläggningssätt

  Rör ingjutna i betong

  Träbjälklag

  Direkt på befintligt golv

  Val av rumsreglering

  Ange fördelarplacering

  * är en obligatorisk uppgift

  Bifoga underlag (ritning, programhandling etc.)
  *Du måste välja minst en fil att bifoga.

  Du kan skicka oss planritningar och ytterligare objektrelaterade uppgifter med hjälp av uppladdningsfunktionen. Max tre filer med en total filstorlek av upp till 10 megabyte. Välj dina filer genom att bläddra på knapparna. Om du har fler än tre filer ber vi dig packa dem med ZIP först. Endast CAD (dwg, dwf och dxf), MS Word (doc), MS Excel (xls), JPEG bild (jpg), PDF, Text (txt) och Zip-filer är tillåtna. Var vänlig och döp dina filer med exempelvis fastighetsbeteckning och ditt namn.

  Övrig information

  Kompletterande uppgifter vid förfrågan om ritningsförslag

  Obs! Det är viktigt att systemval, ritning och övriga uppgifter stämmer då vi ej kostnadsfritt gör revideringar av ritningsunderlaget. De kompletterande uppgifterna kan anges i fältet för övrig information eller bifogas som fil.

  Ange även:

  • Vid ritningsförslag krävs måttsatt skalenlig planritning.

  • Effektbehov (om effektbehovet ej anges schablon sätts detta till 50W/m²)

  • Vid träbjälklag v g markera riktning på bjälkarna

  • Golvbelag (typ klinker, parkett, plastmatta etc.)

  • Panna/undercentralens placering

  • Ange för objektet övriga relevanta uppgifter

  • Ange om det något speciellt vi skall ta hänsyn till som inte redan finns angivet i ditt bifogade underlag

  Behöver du hjälp med att fylla i formuläret? Ring Uponor Teknisk Support 0223-38000

  Klicka bara på skicka en gång! Det kan ta några minuter beroende på storleken på bifogade filer. När formuläret behandlats får du en bekräftelse på skärmen. Avbryt eller lämna inte denna sida förrän du fått bekräftelsen.

  Integritetspolicy och villkor

  Läs vår integritetspolicy